598802223887660
598802223887660
ขอสินเชื่อให้ผ่านง่าย

เทคนิคการขอสินเชื่อ

ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก

คำนวนสถานะทางการเงิน ความสามารถในการกู้และ เครดิตบูโร

ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน-คอนโด โดยประเมินจากฐานเงินเดือนหรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ โดยตามพื้นฐานของธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้สุทธิ (หรืออาจจะมากกว่า 50 เท่า ในบางกรณี)

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย จะขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้สิน ประวัติทางการเงินของผู้กู้ รวมไปถึงสัดส่วนและความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งไม่ควรเกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ผ่อนบ้านได้สบาย ๆ

เครดิตบูโรเป็นศูนย์รวมประวัติการชำระสินเชื่อเงินกู้และชำระหนี้บัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน หากชำระไม่ตรงเวลา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ หากติดเครดิตบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ จะส่งผลต่อการขอสินเชื่อ เพราะนั่นแสดงว่าคุณไม่มีวินัยทางการเงิน และไม่มีความสามารถในการชำระคืน ทำให้ธนาคารเกิดความไม่มั่นใจ และไม่อนุมัติสินเชื่อให้ในที่สุด ดังนั้น นอกจากจะหาดูว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายแล้ว อย่าลืมเช็กเครดิตบูโร โดยปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และจัดการหนี้สินเหล่านั้นให้หมดเสียก่อนยื่นกู้

ขั้นตอนที่สอง

เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อให้พร้อม นอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อให้สั้นลงแล้ว โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติง่ายก็มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้ว เอกสารในการสมัครสินเชื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

  เอกสารแสดงรายได้

  กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

  กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

  เอกสารทางด้านหลักประกัน

  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
  • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจำตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม
  • กรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ต้องเตรียมแผนธุรกิจมายื่นด้วย

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยาก จะพิจารณาเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนได้ เพื่อที่เมื่อไปถึงธนาคารแล้ว จะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นเหตุให้ต้องกลับบ้านเพื่อนำมายื่นใหม่อีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้ว ยังยืดเวลาการอนุมัติให้ยาวออกไปอีก

ขั้นตอนที่สาม

กู้ร่วมเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

กู้ร่วม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้การยื่นกู้สินเชื่อผ่านง่าย แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ซึ่งอาจะทำให้ได้วงเงินกู้ไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยตามเงื่อนไขของการกู้ร่วมจะกำหนดให้กู้ร่วมได้กับพ่อแม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) คู่สมรส (ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) รวมไปถึงกลุ่มคู่รัก LGBTQ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารบ่งบอกว่าอยู่ด้วยกัน สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย การกู้ร่วมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางธนาคารนำมาพิจารณา 

บทความดีดีจาก

www.ddproperty.com