บริษัท วิชั่น สมาร์ท ซิตี้ จำกัด เป็น หนึ่งในเครือบริษัท วิชั่นแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรก่อตั้งโดย คุณสมยศ มั่นนิธิวรกุล ในปี พ.ศ. 2539 โดยในช่วงแรกได้เริ่มพัฒนาโครงการย่านรังสิต ภายใต้ชื่อ โครงการ “วิชั่นวิลล์” พร้อมได้ก่อตั้ง บริษัทบ้านมือสองจำกัด ขึ้นในปี 2541 เพื่อรองรับการบริหารสินทรัพย์รอการขาย จากสถาบันการเงินจำนวนมากในช่วงนั้นและ ให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าที่ต้องการฝากซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และในช่วงปี 2542 ทางบริษัทเล็งเห็นสัญญาณฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงเปิดตัว โครงการ “วิชั่นวิลล์ 2” โดยเลือก ถนนรามคำแหงเป็นที่ตั้งโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมากจนสามารถปิดการขายได้ภายใน 3 เดือนและเราได้เร่งพัฒนา โครงการ 3, 4, 5 Vision Park Ville และ vision smart city ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

อนาคตของเรา มีแผนงานที่จะขยาย โครงการไปพื้น ที่ต่างๆ อาทิเช่นเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑลอีกทั้งโครงการยังมีแผนงาน ที่จะสร้างและพัฒนาในธุรกิจคอนโดมีเนียม และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มต่างๆ
กิจกรรม Happy Activity ของ วิชั่นสมาร์ท ไลฟ์ ผู้สัมพันธ์ สาน สามัคคี แก่พนักงาน ในบริษัทเพื่อการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น