598802223887660
598802223887660

หลักการ Social Distancing ถ้าเรานำมาปรับใช้ในบ้านกันด้วยในช่วงนี้ ก็จะทำให้เพิ่มความปลอดภัยกันมากขึ้น เพราะช่วงระการระบาด อยู่ในครอบครัว ในที่ทำงาน เรามาเว้นระยะห่างกันดีกว่าคะ และนำมาตรการคุ้นหู DMHTT มาใช้กันในครอบครัว และที่ทำงานด้วย ซึ่งก็คือ

D = Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านละอองฝอยจากการพูด ไอ และจาม
M = Mask Wearing คือ สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

H = Hand Washing คือ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทั้งล้างสบู่และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการสัมผัสโดนเชื้อCOVID -19

T = Testing คือ หมั่นวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ
T = Thai Chana คือ รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่ไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียนไว้เป็นฐานข้อมูล

What we do

เราจะเตรียมตัวอย่างไรกันดี ในการจัดบ้านให้มีความสุข ในช่วงสถาณการณ์แบบนี้ แอดมินก็จะข้อนำหลักง่ายๆ มาแนะนำกัน เป็นไอเดียตั้งต้น นะคะ …ปลอดภัยจาก Covid-19 ง่ายนิดเดียว…

k

นับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน

  ตั้งข้อตกลง

การใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น โต๊ะทานอาหาร

ไม่นั่งทานอาหารพร้อมกัน ใช้ช้อนกลาง ทานร้อน ดูแลอุปกรณ์

ทุกชนิดส่วนตัวเอง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ แม้ว่าอยู่ในบ้าน

ก็ควรใส่ หน้ากากอนามัย.

Place Space

จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก  ห่างกายแต่ไม่ห่างใจ

ถึงเราจะไม่กอดไม่หอม กันก็สามารถแสดงออกถึงความรักและ

การห่วงใยด้วยการคุยกันบ่อย ๆ ให้กำลังใจกันในครอบครัว

หรือที่ทำงาน  เพื่อให้ครอบครัว หรือคนที่เรารัก

ปลอดภัยจาก COVID-19

.

Open

เปิดบ้านให้อากาศได้หมุนเวียน บ้างนอกจากการใช้แอร์

ที่อากาศไม่ถ่ายเท เพื่อให้ เราได้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน

ในพื้นที่อากาศไม่แออัด หรือในห้องแอร์

Toilet

ใช้ห้องน้ำแยกหากในบ้านมีจำนวนห้องน้ำมากเพียงพอ

สำหรับสมาชิกในบ้าน แต่สำหรับที่มีสมาชิกเยอะ

หรือที่ทำงาน ทุกครั้งเวลาใช้ ห้องน้ำก่อนออก ควรฉีดแอลกอฮอล์

ที่ชักโครงเพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ใช้ ควรปิดฝาชักโครกเผื่อ

ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ลางมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำ

แยกขยะ

ควรแยกขยะที่เป็นเชื้อโรคแยกใส่ถุงขยะสีแดง หรือ

ถังที่ปิดมิดชิด ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสัมผัสเชื้อโรค ไม่ควรให้ถังขยะ

ที่มีเชื้อโรค อยู่ในห้องที่อับชื้น หรือห้องแอร์ ก่อนจะน้ำไปทิ้งควร

 

ใส่ในถุงสะอาดเพิ่ม อีก 1-2 ชั้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคกระจายออก

Save Zone

จัดโซนใหม่ภายในบ้าน แยกห้องหรือแบ่งโซนอย่างชัดเจนระหว่างสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน อย่างเช่นห้องนอน และในบทความนี้ เราก็ได้มี ไอเดียแนะนำการจัดพื้นที่ ที่เหมาะสมมาให้เป็น ไอเดียกันด้วย

เพียงเท่านี้ เราก็จะช่วยกันทำให้ สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันได้เหมือนเดิม อย่างมีความสุข  ทำให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ระลอกนี้ ไปได้อย่างปลอดภัย โควิด-19 จะไม่แพร่ระบาดถ้าทุกคนรู้จักที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และเราจะมีความสุข กันเหมือนเดิมบนโลกใบเดิม ที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม

อ้างอิง :
กรมสุขภาพจิต : https://bit.ly/2QY3Myq
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : https://bit.ly/3wElpme