หลักการ Social Distancing ถ้าเรานำมาปรับใช้ในบ้านกันด้วยในช่วงนี้ ก็จะทำให้เพิ่มความปลอดภัยกันมากขึ้น เพราะช่วงระการระบาด อยู่ในครอบครัว ในที่ทำงาน เรามาเว้นระยะห่างกันดีกว่าคะ และนำมาตรการคุ้นหู DMHTT มาใช้กันในครอบครัว และที่ทำงานด้วย ซึ่งก็คือ

D = Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านละอองฝอยจากการพูด ไอ และจาม
M = Mask Wearing คือ สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

H = Hand Washing คือ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทั้งล้างสบู่และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการสัมผัสโดนเชื้อCOVID -19

T = Testing คือ หมั่นวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ
T = Thai Chana คือ รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่ไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียนไว้เป็นฐานข้อมูล

What we do

เราจะเตรียมตัวอย่างไรกันดี ในการจัดบ้านให้มีความสุข ในช่วงสถาณการณ์แบบนี้ แอดมินก็จะข้อนำหลักง่ายๆ มาแนะนำกัน เป็นไอเดียตั้งต้น นะคะ …ปลอดภัยจาก Covid-19 ง่ายนิดเดียว…

k

นับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน

  ตั้งข้อตกลง

การใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น โต๊ะทานอาหาร

ไม่นั่งทานอาหารพร้อมกัน ใช้ช้อนกลาง ทานร้อน ดูแลอุปกรณ์

ทุกชนิดส่วนตัวเอง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ แม้ว่าอยู่ในบ้าน

ก็ควรใส่ หน้ากากอนามัย.

Place Space

จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก  ห่างกายแต่ไม่ห่างใจ

ถึงเราจะไม่กอดไม่หอม กันก็สามารถแสดงออกถึงความรักและ

การห่วงใยด้วยการคุยกันบ่อย ๆ ให้กำลังใจกันในครอบครัว

หรือที่ทำงาน  เพื่อให้ครอบครัว หรือคนที่เรารัก

ปลอดภัยจาก COVID-19

.

Open

เปิดบ้านให้อากาศได้หมุนเวียน บ้างนอกจากการใช้แอร์

ที่อากาศไม่ถ่ายเท เพื่อให้ เราได้สามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน

ในพื้นที่อากาศไม่แออัด หรือในห้องแอร์

Toilet

ใช้ห้องน้ำแยกหากในบ้านมีจำนวนห้องน้ำมากเพียงพอ

สำหรับสมาชิกในบ้าน แต่สำหรับที่มีสมาชิกเยอะ

หรือที่ทำงาน ทุกครั้งเวลาใช้ ห้องน้ำก่อนออก ควรฉีดแอลกอฮอล์

ที่ชักโครงเพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ใช้ ควรปิดฝาชักโครกเผื่อ

ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ลางมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำ

Save Zone

จัดโซนใหม่ภายในบ้าน แยกห้องหรือแบ่งโซนอย่างชัดเจนระหว่างสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน อย่างเช่นห้องนอน และในบทความนี้ เราก็ได้มี ไอเดียแนะนำการจัดพื้นที่ ที่เหมาะสมมาให้เป็น ไอเดียกันด้วย

เพียงเท่านี้ เราก็จะช่วยกันทำให้ สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันได้เหมือนเดิม อย่างมีความสุข  ทำให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ระลอกนี้ ไปได้อย่างปลอดภัย โควิด-19 จะไม่แพร่ระบาดถ้าทุกคนรู้จักที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และเราจะมีความสุข กันเหมือนเดิมบนโลกใบเดิม ที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม

อ้างอิง :
กรมสุขภาพจิต : https://bit.ly/2QY3Myq
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : https://bit.ly/3wElpme