บ้านถือเป็นปัจจัย สำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งต้องยอมรับว่าน้อยคนนักที่จะถือเงินสดไปซื้อบ้านสักหลัง หลายคนจึงจำเป็นที่จะต้อง “กู้ซื้อบ้านกับสถาบันการเงินต่างๆ ใครที่กำลังมีภาระผ่อนหนี้บ้านอยู่นั้นก็คงทราบดีว่า เงินค่างวดที่เราชำระในทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งต้องนำไปหักค่าดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือถึงค่อยนำไปหักเงินต้น ซึ่งถ้าหากเราผ่อนตามจำนวนเงินปกติที่ธนาคารกำหนด อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงเกือบเท่าวงเงินกู้เลยทีเดียว มีเทคนิค การผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดเร็ว  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี  ที่คนส่วนมากนิยม นั่นก็คือการเพิ่มวงเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน และการผ่อนชำระเพิ่มอีกหนึ่งเดือน แต่ทั้งสองวิธีนี้จะแตกต่างกันอย่างไร วิธีไหนจะสามารถผ่อนบ้านได้เร็วกว่ากัน  มาชมกันเลยค่ะ

วิธีที่ 1 การเพิ่มวงเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน

บ้านถือเป็นปัจจัย สำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งต้องยอมรับว่าน้อยคนนักที่จะถือเงินสดไปซื้อบ้านสักหลัง หลายคนจึงจำเป็นที่จะต้อง “กู้ซื้อบ้านกับสถาบันการเงินต่างๆ ใครที่กำลังมีภาระผ่อนหนี้บ้านอยู่นั้นก็คงทราบดีว่า เงินค่างวดที่เราชำระในทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งต้องนำไปหักค่าดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือถึงค่อยนำไปหักเงินต้น ซึ่งถ้าหากเราผ่อนตามจำนวนเงินปกติที่ธนาคารกำหนด อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงเกือบเท่าวงเงินกู้เลยทีเดียว มีเทคนิค การผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดเร็ว  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี  ที่คนส่วนมากนิยม นั่นก็คือการเพิ่มวงเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน และการผ่อนชำระเพิ่มอีกหนึ่งเดือน แต่ทั้งสองวิธีนี้จะแตกต่างกันอย่างไร วิธีไหนจะสามารถผ่อนบ้านได้เร็วกว่ากัน  มาชมกันเลยค่ะ

วิธีที่ 2 การผ่อนชำระเพิ่มอีกหนึ่งเดือน

       หากเรามีโอกาสได้เงินก้อนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโบนัสปลายปี, ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ เราควรนำเงินมาโปะบ้านเพิ่มปีละครั้งซึ่งในเวลาปกติเราจะจ่ายค่างวด 12 เดือน ดังนั้นให้คุณเพิ่มอีกหนึ่งเดือน เป็น 13 เดือน โดยจะโปะเวลาไหน ช่วงใดของปีก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น กู้เงินซื้อบ้าน 3 ล้านบาท ส่งชำระเดือนละ 18,000 บาท สัญญากู้ยืม 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6% เดือนธันวาคมได้โบนัสเพิ่มจึงนำมาจ่ายเพิ่มเป็นเงิน 36,000 บาท ในกรณีนี้บ้านจะผ่อนชำระหมดภายในระยะเวลา 23 ปี 10 เดือน เท่ากับว่าเราร่นระยะเวลาเร็วขึ้น 7 ปี และลดดอกเบี้ยลงได้กว่า 8 แสนบาท เลยทีเดียว
       จะเห็นได้ว่าถ้าใช้วิธีแรก ก็จะสามารถผ่อนบ้านได้เร็วกว่า และ ลดดอกเบี้ยได้มากกว่า เพราะวิธีแรกนั้นเราตัดต้นไปทุกเดือน ถึงจะเป็นจำนวนที่น้อย แค่ 1,800 บาทก็ตาม แต่เมื่อต้นลดลงทุกเดือน เวลาก็สั้นลง ดอกเบี้ยก็ลดลงตามไปด้วย
       **สิ่งสำคัญในการเพิ่มวงเงินผ่อนชำระ**

         จะเห็นได้ว่าเราสามารถผ่อนบ้านในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่ธนาคารกำหนด เพียงแต่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ว่า เงินที่คุณนำมาฝากเพิ่มนั้นเพื่อต้องการตัดเงินต้นที่เป็นหนี้บ้านอยู่ อย่านำไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เฉย ๆ เพราะถ้าไม่บอก ธนาคารก็จะตัดยอด 18,000 บาทเท่านั้น คุณจะต้องบอกด้วยว่าจะตัดยอดหนี้ด้วยยอด 19,800 บาท (กรณีรายเดือน) และ 36,000 (กรณีรายปี)
         ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกผ่อนชำระในวิธีใดก็ตาม ต้องมีการวางแผนการเงินที่ดี จัดสรรปันส่วนการเงินของคุณให้อยู่ในความพอดี ไม่ใช่ทุ่มลงไปกับการผ่อนบ้านทั้งหมด จนไม่เหลือสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งนั่นอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวคุณเองมากยิ่งขึ้น บ้านเมื่อผ่อนหมดเป็นของเราเร็วๆ ได้ก็ดี แต่ถ้าการเพิ่มยอดส่ง ทำให้เป็นภาระเพิ่ม การผ่อนชำระตามเงื่อนไขไปก่อนก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายจนเกินไปนัก

ขอบคุณ เนื้อหา และ รูปประกอบ ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)