บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายต้อง มีหน้าที่ชำระ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการโอน = อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินโดยจะนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างราคาประเมิน...

8-เรื่องที่ต้องคำนึงถึง-ในการเลือกตู้เสื้อผ้า

ในปัจจุบัน “เฟอร์นิเจอร์บิลต์อิน” จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการออกแบบตกแต่งภายใน การให้ ความสำคัญกับการออกแบบตู้เสื้อผ้านั้นย่อมจำเป็นกว่าสิ่งใด ซึ่งข้อได้เปรียบของการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์บิล ต์อิน นอกจากออกแบบได้ตรงตามฟังก์ชั่นแล้ว...

finance-banking 1

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายล่าสุดคือ ให้ลูกหนี้นำหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ เช่น รถยนต์...

บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

    บางคนอาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่กวนใจมากเลยใช่ไหมคะ? เพราะการนอนไม่หลับ หรืออาการหลับยากจะ ส่งผลให้สุขภาพและผิวพรรณของเราแย่ลง การปลูกต้นไม้ในห้องนอน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ห้อง นอนของเรา มีอากาศที่บริสุทธิ์ และยังทำให้เราหลับสบายได้อีกด้วย วันนี้เรามี...