บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายต้อง มีหน้าที่ชำระ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการโอน = อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินโดยจะนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างราคาประเมิน...

8-เรื่องที่ต้องคำนึงถึง-ในการเลือกตู้เสื้อผ้า

ในปัจจุบัน “เฟอร์นิเจอร์บิลต์อิน” จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการออกแบบตกแต่งภายใน การให้ ความสำคัญกับการออกแบบตู้เสื้อผ้านั้นย่อมจำเป็นกว่าสิ่งใด ซึ่งข้อได้เปรียบของการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์บิล ต์อิน นอกจากออกแบบได้ตรงตามฟังก์ชั่นแล้ว...

finance-banking 1

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายล่าสุดคือ ให้ลูกหนี้นำหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ เช่น รถยนต์...

Auto Draft

10 กิจกรรมแก้เบื่อช่วง Social Distancing ในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันรักษาระยะห่างสังคม (Social Distancing) เพื่อช่วยลดการติดและแพร่ระบาดของ COVID-19 แน่นอนว่าคนที่คุ้นเคยกับการออกไปนอกบ้านทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะไปทำงาน เรียนหนังสือ ช้อปปิ้ง กินข้าว ดูหนังฟังเพลง...

PM2.5

เมื่อบ้านคือที่กำบังสุดท้าย จะทำอย่างไรให้มั่นใจว่าทุกคนในครอบครัวจะใช้ชีวิต “ในบ้าน” หลังนี้ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละอองย่างกรายเข้ามาทำอันตราย แสนสิริมี 5 วิธีดีๆ ที่จะช่วยให้คุณรับมือ “ฝุ่น PM 2.5” ในบ้านด้วยตัว เองได้ไม่ยาก แค่ต้องทำเลย! 1. ปิดล็อคลงกลอน...