598802223887660
598802223887660

เมื่อมีการซื้อบ้าน-คอนโดฯ ใหม่ ก่อนทำการรับมอบบ้านหรือคอนโดใหม่ต้องมีการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่ง

หลายคนที่ไม่มีความรู้ก็จะต้องไปเสียเงินจ้างช่างหรือสถาปนิกที่มีความรู้มาตรวจให้ แต่จริง ๆ แล้วการตรวจบ้านหรือคอนโดฯ

นั้น เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างเลย แต่อาจจะต้องพึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยในการตรวจตามจุด

สำคัญ ๆ ต่าง ๆ จะมีอะไร และเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้าง

ตลับเมตร

เป็นอุปกรณ์เบสิคที่ในการตรวจบ้านต้องมี ใช้สำหรับวัด

ขนาดพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ของบ้านว่าถูกต้องหรือไม่

ไม้

ไม้เป็นอุปกรณ์ไว้ใช้เคาะตามพื้นกระเบื้องหรือผนัง เพื่อ

เช็คความแน่นของปูน หากมีเสียงก้องแสดงว่าด้านในเป็น

โพรงกลวง ต้องให้ทางโครงการแก้ไขด่วนห้ามละเลยเด็ด

ขาด เพราะหากใช้งานไปนาน ๆ กระเบื้องอาจจะแตกร้าวได้

 

 

 

ไฟฉาย

อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งในการตรวจบ้านนั่นก็คือไฟฉาย เพื่อเอาไว้ส่องในจุดที่มืดจนมองไม่เห็นและต้องการแสงสว่างใน

การตรวจสอบ อาทิ ใต้หลังคา หรือห้องเก็บของใต้บันไดเป็นต้น

ไขขวงวัดไฟ

ไว้สำหรับทดสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟบ้านตามปลั๊กไฟ ตู้ไฟ และเบรกเกอร์

ขนมปัง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าการตรวจบ้านต้องใช้ขนมปังด้วยหรอ ? ซึ่งในการตรวจบ้านนั้นขนมปังจะเอาไว้ทำการทดสอบชักโครก

นั่นเอง ว่าชักโครกบ้านเรานั้นกดลงหรือไม่เป็นต้น (หากไม่มีอาจใช้ทิชชู่แทนขนมปังก็ได้)

บันได

ใช้สำหรับตรวจสอบในที่ที่อยู่สูง อาทิ ฝ้า เพดาน หลังคา เป็นต้น ว่ามีรอยร้าวหรือรอยรั่วหรือไม่

สมุดจด

ที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งอย่าง คือ อุปกรณ์สำหรับจดบันทึก เพื่อบันทึกรายการแก้ไขเพื่อส่งทางโครงการให้แก้ไข หากมีกล้อง

เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยจะดีมาก