คนส่วนมากรู้จัก “วันตรุษจีน” ว่าเป็นวันรับ “อั่งเปา” แต่จริงๆ แล้ววันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่จีน คนจีนก็มี

กิจกรรมคล้ายๆ กับคนไทยที่ทำในวันปีใหม่ คือเป็นวันพบปะญาติมิตร ไหว้พระ อวยพรผู้ใหญ่

  • วันตรุษจีนคือ “วันชิวอิก” วันแรกของปี

  • จะเริ่มต้นเมื่อหลังเที่ยงคืนของ “วันซาจั๊บ” ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปี เรียกอีกอย่างว่า “วันถือ” เพราะถือเป็นวัน 

    เริ่มต้นปีใหม่

  • ทุกคนจะพูดแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นมงคล กิจที่คนจีนจะต้องกระทำในเทศกาลตรุษจีนจะเริ่มตั้งแต่ “วันจ่าย” ซึ่งเป็น

  • วันจ่ายตลาดเตรียมข้าวของสำหรับ ไหว้ในวันรุ่งขึ้น รวมทั้งเป็นวันจ่ายโบนัสให้ลูกจ้าง

1. ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ

วันซาจั๊บ ช่วงเช้าหลังจากไหว้เจ้าในบ้าน คือ 

“ตีจูเอี๊ย” ไหว้บรรพบุรุษแล้ว ในตอนเที่ยงจึงไหว้ผี

ไม่มีญาติ ซึ่งของไหว้จะมีทั้งของคาว-หวาน รวมทั้ง

เป็ด-ไก่ มากหรือน้อยแล้วแต่ฐานะของผู้ไหว้ และมี

เครื่องกระป๋อง ข้าวสาร เกลือ เพื่อให้ผีไม่มีญาติพก

ไปด้วย นอกจากนี้ยังต้องจุดขี้ไต้ 2 ชิ้นไว้ด้วย เมื่อไหว้

เสร็จจะจุดประทัด จากนั้นจะโปรยข้าวสารผสมเกลือ

ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป

2. รวมญาติกินเกี๊ยว

ความสำคัญอีกประการของตรุษจีน คือเป็นวัน รวม

ญาติ โดยทุกคนจะเดินทางมาร่วมโต๊ะกินเกี๊ยวในวันซา

จั๊บมื้อสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่ และที่ต้องเป็น “เกี๊ยว” ก็

เพราะลักษณะของเกี๊ยวจะเหมือนกับ “เงิน” ของจีน

ให้ความหมายว่า ให้มั่งมีเงินทอง

3. กินเจมื้อเช้า คือมื้อแรกของปี ส่วนในวันชิวอิก คนจีนจะกินเจมื้อแรกของปี เชื่อกันว่าจะได้บุญเหมือนกับกินเจตลอดทั้งปี

4. ทำพิธีรับ “ไช่ซิงเอี้ย”

“ไช่ซิงเอี้ย” เป็นเทพพิทักษ์ทรัพย์ หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ส่วนใหญ่จะทำพิธีระหว่างหลังเที่ยงคืนของวันซาจั๊บจนถึงก่อนตี 1

5. ห้ามกวาดบ้าน

ก่อนตรุษจีน จะมีการทำความสะอาดบ้าน ปัดกวาดหยากไย่

ครั้งใหญ่ เมื่อถึงวันปีใหม่จะไม่กวาดบ้านจนถึงวันชิวสี่ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นวันแรกของการเริ่มต้นทำงาน เพราะถือว่าจะ

กวาดเอาสิ่งที่เป็นมงคลทิ้งไป แต่ถ้าบ้านใครสกปรกจนทนไม่

ไหว ก็จะกวาดเข้าคือ กวาดจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้าน

6. ติด “ตุ๊ยเลี้ยง” หรือคำอวยพรปีใหม่

เมื่อก่อนคนจีนที่พอมีความรู้จะเขียน “ตุ๊ยเลี้ยง” เอง โดยใช้

หมึกดำหรือสีทองเขียนคำอวยพรลงบนกระดาษสีแดง ถ้า

ไม่มีความรู้ก็จะไปจ้างมืออาชีพเขียนให้ ซึ่งแหล่งใหญ่ก็คือที่

เยาวราช

คำอวยพรที่เขียนจะประกอบด้วยตัวอักษร 7 ตัว เขียนเป็นคำ

กลอน โดยมากจะอวยพรให้ทำมาค้าขึ้น ให้มั่งมีเงินทอง

ติดตามสองข้างประตูบ้าน และมีอีกแผ่นสำหรับติดทางขวาง

ตรงกลางทางเข้า-ออก เขียนคำว่า “ชุก ยิบ เผ่ง อัง” แปลว่า

เข้า-ออกโดยปลอดภัย รวมทั้งติดภาพเด็กผู้หญิง-เด็ก

ผู้ชาย ที่เรียกว่า “หนี่อ่วย” ซึ่งเป็นภาพมงคลของจีน ถือเป็น

งานศิลปะที่สำคัญอีกอย่างนอกเหนือจากการตัดกระดาษ

มักติดที่ประตูหน้าบ้าน

7. ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส  ควรเลือกสวมเสื้อผ้าสีสดใส โดยเฉพาะสีแดง เป็นสีที่เป็นมงคลมาก และไม่ควรใส่สีดำเด็ดขาด

8. ส้ม 4 ผล อวยพรผู้ใหญ่ 

วันชิวอิกทุกคนจะนำส้ม 4 ผล ไปกราบผู้ใหญ่ขอพร เจ้าบ้าน

เองนอกจากจะเตรียมเมล็ดแตงโมย้อมสีแดงไว้ 1 พาน และ

ลูกสมอจีนไว้รับแขกแล้ว เมื่อมีผู้มาอวยพร จะรับส้มขึ้นมา 2

ผล และนำส้มในบ้านที่เตรียมไว้วางคืนลง 2 ผล

9. รับอั่งเปา  วันดีๆ แบบนี้ ผู้ใหญ่จะมอบอั่งเปาให้กับเด็กๆ ซึ่งจำนวนก็ขึ้นอยู่แต่ละครอบครัวว่าจะมากหรือน้อย บ้านไหนมีเด็ก

เยอะ ก็ต้องเตรียมอั่งเปาหลายซองหน่อย

 

10. ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

ขอบคุณ https://teen.mthai.com/variety/23315.html