เครื่องปรับอากาศก็มีหลากหลายแบบ หลายยี่ห้อเหลือเกิน ถ้าเราอยากจะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศสักเครื่องเราควรจะเริ่มต้น

อย่างไร

วันนี้เราก็มี 4 เรื่องต้องคำนึง ก่อนเลือกซื้อ “เครื่องปรับอากาศ” ให้เหมาะกับห้อง เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลให้ตัดสินใจก่อน

เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

 

1. เลือกประเภทแอร์ให้เหมาะกับสถานที่และการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศมีด้วยกันหลายแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และลักษณะของสถานที่สำหรับใช้งาน โดยแต่ละแบบก็มี

คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกเป็น  4 ประเภท ด้วยกัน คือ แบบติดผนัง แบบฝังในฝ้า แบบแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้

ตั้งพื้น

 

 

 

2. เลือกขนาดให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละห้อง

อีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือขนาดของห้อง เพราะเมื่อเราทราบขนาดของห้องที่ชัดเจน จะทำให้ง่ายต่อการเลือกขนาดของแอร์

และการคิดค่า BTU  เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและช่วยประหยัดพลังงาน

3. เลือกเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน

ควรเลือกสินค้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพราะนั้นหมายถึง คุณภาพในการใช้พลังงานที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะช่วยประหยัด

พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้นั้นเอง

4. คุณสมบัติพิเศษต่างๆ

ควรมีการเปรียบเทียบ รุ่น ยี่ห้อ คุณสมบัติพิเศษ และเทคโนโลยี ต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการฟอกอากาศ เทคโนโลยีควบคุมความ

เย็นอัตโนมัติเสียก่อน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด และคุ้มค่า แต่ต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักด้วย ซึ่ง G10 Inverter คือเทคโนโลยี

เครื่องปรับอากาศที่กำลังน่าจับตามองสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศสักเครื่อง