คนโบราณถือว่าเป็น ห้องครัว เป็นผู้รักษาจิตวิญญาณของบ้าน ดังนั้นในหลายพื้นที่จึงนิยมติดภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ เพื่อ

ขอให้ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วห้องครัวสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ใน

ชีวิต ดังนั้นการจัดฮวงจุ้ยห้องครัวให้ถูกต้องจึงมีชัยไปกว่าครึ่ง

วันนี้ ในบ้าน จึงมี 5 เทคนิคจัดห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย มาฝากเพื่อนๆ ชาวเว็บ เพื่อช่วยในเรื่องของการมีชีวิตที่สมบูรณ์

พูนสุข

1. ลักษณะห้องครัวที่ดี

ห้องครัวที่ดีจะต้องไม่อยู่บริเวณทางเข้าหรือทางออกของ

บ้าน เพราะพลังงานดีจะเคลื่อนออกไปได้ง่าย นอกจากนี้

ควรมีแสงสว่างที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี และน่าเข้าไป

ใช้งาน ห้องครัวควรเรียบง่าย โดยอาจตั้งแจกันดอกไม้

ชามใส่ผลไม้ กระถางพืชสมุนไพร เอาไว้เพื่อดึงดูดพลังงาน

ดีๆ รวมถึงควรเลือกใช้สีในห้องครัวให้สวยงามกลมกลืน

อย่างเช่น สีเหลือง เพราะดีต่อการย่อยอาหารนั่นเอง

2. จัดห้องครัวขนาดเล็กให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับครัวขนาดเล็กคือ ต้องดูโปร่งสะอาดตา

โดยอาจใช้ชั้นวางของที่เปิดโล่ง หรือตู้ที่เพ้นท์ด้วยสีอ่อน

เช่น สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน

ไฟที่ใช้ในห้องครัวก็ควรสว่างอย่างเหมาะสม และอาจติดตั้ง

กระจกเพื่อหลอกตาให้พื้นที่กว้างขึ้น อย่าลืมตกแต่งห้อง

ครัวด้วยกระถางพืชสมุนไพรเล็กๆ หรืออาจจะเป็นชามใส่ผล

ไม้ก็ได้

3. ตำแหน่งการวางเตาในห้องครัว

ด้วยเหตุที่เตาเป็นตัวแทนของธาตุไฟ ดังนั้นจึงควรตั้งเตาใน

ตำแหน่งที่จะไม่ทำลายหรือถูกทำลายโดยธาตุไฟ ซึ่งก็คือทิศ

ใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนั่นเอง

นอกจากนี้ควรวางเตาในตำแหน่งที่มองเห็นห้องครัวได้ง่าย

โดยหากเตาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องหันหลังให้ห้องครัวตลอด

เวลาย่อมส่งผลเสียเรื่องฮวงจุ้ยแน่ ๆ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้

อาจส่งผลต่อฮวงจุ้ยไม่มากนัก แต่ควรนำไปพิจารณาร่วม

กับการจัดห้องครัวด้วยหากทำได้

4. การเลือกใช้จานให้ดีตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกจานชามที่จะใช้ในบ้าน ให้เลือกจากจานชามแบบที่

ใช้บ่อย โดยคำนึงถึงสีและรูปทรงที่ชอบ โดยตามปกติจาน

ทรงกลมสีขาว จะเป็นตัวแทนของรากฐานที่อุดมสมบูรณ์

ส่วนทรงกลมสื่อถึงความหมุนเวียนและกลมกลืน

อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้แปลว่าจานทรง

สี่เหลี่ยมนั้นไม่ดีตามหลักฮวงจุ้ย เพียงแต่ให้พลังงานที่ต่าง

ออกไป คือความเชื่องช้า และสื่อถึงธาตุดินนั่นเอง

5. ใช้ฮวงจุ้ยห้องครัวช่วยลดน้ำหนัก

สถานที่แรกในบ้านที่ควรใส่ใจหากต้องการจะลดน้ำหนักคือ

ห้องครัว โดยต้องทำห้องครัวให้สะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสื่อถึงความสดชื่นหรือสว่างไสว

นอกจากนี้ควรใช้สีที่ให้ความรู้สึกสงบเพื่อลดความอยาก

อาหาร เช่น สีฟ้า สีเขียว ส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดง

สีส้ม สีม่วง สีเหลืองสว่าง สีชมพู เพราะทำให้อยากอาหาร

นอกจากนี้ให้ตั้งขวดน้ำและพืชสมุนไพรไว้ในห้องครัว จะช่วย

ส่งเสริมการลดน้ำหนักให้สำเร็จเป็นจริงได้