ฮวงจุ้ยดี มีเหตุผล

ตอน หันหน้าบ้านทางทิศไหนดี ?

     เรื่องทิศทาง หากศึกษากันตามตำราฮวงจุ้ยจีน ได้บอกไว้ว่า หันหน้าบ้านทางทิศใต้ ดีที่สุด

นั่นเป็นเพราะว่าคนจีนนิยมค้าขาย เรื่องของฮวงจุ้ย ฮวง คือ ลม จุ้ย คือ น้ำ หากบ้านหันทางทิศใต้

กระแสลมจะพัดเข้าหาตัวบ้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม นั่นหมายถึงตลอดทั้งปี จะมีลมผ่านทางทิศใต้

ถึง 9 เดือน คนจีนเชื่อว่า ลม เป็นส่วนสำคัญในการพัดพลังงานเข้าบ้าน ทำให้ระยะเวลา 9 เดือนนี้

ส่งผลให้การค้าขายดีขึ้น เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง

อีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนัก กรณีที่คนจีนนิยมสร้างบ้านหันทางทิศใต้ เนื่องจากเมืองจีน

ในช่วงฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิหนาวมาก อุณหภูมิต่ำในเกณฑ์ติดลบ ช่วงฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงปลายปี

พฤศจิกายน – มกราคม ลมจะพัดมาทางทิศเหนือ หากบ้านหันหน้าทางทิศเหนือ ความหนาวที่มีมากอยู่เดิม

แล้วจะหนาวกว่าปกติ การหันหน้าบ้านทางทิศใต้ จึงช่วยเพิ่มความอบอุ่นจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี เพราะ

แสงแดดในฤดูหนาวจะส่องทางทิศใต้มากเป็นพิเศษ

สำหรับฮวงจุ้ยในประเทศไทย หากมองในด้านหน้าที่

การงานคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมค้าขาย แต่นิยมรับ

ราชการและทำงานบริษัทเป็นส่วนมาก ช่วงกลางวัน

จึงไม่ค่อยอยู่บ้าน จึงไม่ค่อยสนใจเรื่องลมทั้ง 9 เดือน

มากนัก โดยปกติคนไทยจึงนิยมหันหน้าบ้านทางทิศ

เหนือ และทิศตะวันออก การหันหน้าบ้านทางทิศ

เหนือหรือทิศตะวันออก ช่วยทำให้บ้านเย็น หน้าบ้าน

ได้ร่มเงา เนื่องจากแสงแดดยามเช้าทางทิศตะวันออก

จะเป็นแดดที่ไม่แรงนัก หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะ

อ้อมไปทางทิศใต้และตกลงในทิศตะวันตก ส่งผลให้

ทิศใต้จะมีแดดจ้าเกือบทั้งวัน ส่วนทิศตะวันตกแดด

ช่วงเย็นจะค่อนข้างแรงกว่าช่วงเช้าและทิศเหนือแดด

จะร่มเกือบทั้งวัน

ทั้งนี้แน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้เลย หากจะให้บ้านทั้งประเทศ หันไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับบางบ้านอาจจำเป็น

ต้องหันทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับ ฮวงจุ้ยสามารถปรับแก้ได้ทุกกรณี หากบ้านหัน

ทางทิศใต้หรือทิศตะวันตก ควรปลูกต้นไม้มาบดบังแสง ต่อเติมระแนงบังแดด รวมถึงผนังบ้านฝั่งดังกล่าว อาจ

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน บางบ้านนิยมก่ออิฐสองชั้นเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่ตัวบ้าน วิธีการ

เหล่านี้สามารถช่วยลดความร้อนได้ดี ที่สำคัญ ควรให้บ้านมีจุดระบายอากาศ โดยเฉพาะทางทิศใต้และทิศเหนือ

ให้มีช่องระบายอากาศอย่างพอเหมาะ หากปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรให้ต้นไม้บดบังทิศทางลม อีกหนึ่งแนวทางที่ได้

ผลดี ควรออกแบบหน้าบ้านให้มีเฉลียง ชายคา เพื่อช่วยลดทอนความร้อนจากแสงแดด และช่วยให้ลมเกิดการ

หมุนเวียน เพียงเท่านี้บ้านก็อยู่สบาย ฮวงจุ้ยก็ดีอีกด้วย

เคล็ดไม่ลับ : หากต้องการให้การอยู่อาศัยเย็นสบาย ไม่ว่าบ้านจะหันไป

ทางทิศไหน การวางผังภายในบ้านเป็นสิ่งสำคัญ ทิศตะวันตก ทิศใต้ เป็น

ทิศที่แสงแดดเข้าถึง เหมาะกับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักล้าง โซนตาก

ผ้า แสงแดดช่วยป้องกันการอับชื้นได้เป็นอย่างดี หากเป็นห้องน้ำที่แยก

โซนเปียกแห้ง โซนเปียกควรจัดไว้ติดผนัง จะส่งผลให้แห้งไวครับ ส่วนทิศ

ตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะกับห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องทำงานหรือ

สนามนั่งเล่นในยามเย็น เพราะหลังจากช่วงบ่ายทิศดังกล่าวจะไม่มี

แสงแดด ทำให้ความร้อนไม่สะสมภายในห้อง เมื่อถึงยามค่ำคืนเข้าห้องมา

แล้วก็จะรู้สึกเย็นสบายครับ หรือหากเป็นสนามหญ้านอกบ้าน ก็สามารถ

ใช้ประโยชน์ นั่งเล่นชิลๆได้อย่างเต็มที่ ทำให้การอยู่ในบ้าน เติมเต็มความ

สุขมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นการปรับแก้ฮวงจุ้ยนั่นเองครับ ท่านใดมีข้อ

สงสัย สามารถสอบถามกันมาได้ บ้านไอเดีย หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้

อ่าน มองเรื่องฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของเหตุและผล ที่สามารถพิสูจน์ได้จริง

ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่ออีกต่อไป

บทความโดย วิชั่น กรุ๊ป