สินทรัพย์ที่มีราคาสูงที่ช่วงชีวิตเราจะต้องมีโอกาสได้พิจารณาซื้อกันอย่างแน่นอนเลยก็คือ “บ้าน” แต่ด้วยราคาที่

ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ถูก ๆ ถ้าเรารอเก็บเงินสดเพื่อไปซื้อ เชื่อได้เลยว่าอาจจะต้องกินเวลากันหลายปีหรืออาจจะสิบ

ปีเลยก็ว่าได้ ดังนั้น การใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารก็เลยเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก

ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะคุ้นเคยกับการผ่อนบ้านที่ยาวนานถึง 30 ปี ทำให้วันนี้ ในบ้าน จะมาแนะนำเคล็ดลับและข้อมูล

ดี ๆ “ผ่อนบ้านยังไงให้หมดภายใน 10 ปี” มาให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเมื่อต้องถึงวันที่จะต้องผ่อน

บ้านของตัวเอง มาชมรายละเอียดกันได้เลย

โดยทั่ว ๆ ไปแล้วเวลาที่ไปใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน จะเป็นการกู้ระยะยาว 30 ปี โดยที่เราจะทำการ

ผ่อนชำระกับธนาคารทุก ๆ เดือนไปเรื่อย ๆ ถ้าเรากู้ธนาคาร 1,000,000 บาท เราต้องผ่อนธนาคารประมาณ

6,000 บาท จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยที่ทางธนาคารคิดกับเรา สมมติว่าเราได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 6% ต่อปี

เป็นระยะเวลา 30 ปี

ถ้าเราลองคำนวณตัวเลขคร่าว ๆ ดู 6,000 บาท x 12 เดือน จะเท่ากับ 72,000 บาท หมายความว่า เราจะผ่อน

เท่ากับ 72,000 บาทต่อปี แล้วถ้าเรา เอา 72,000 x 30 ปี จะได้เท่ากับ 2,160,000 บาท นั่นแปลว่าถ้าเรากู้

1,000,000 บาท แต่เงินที่เราต้องจ่ายให้กับธนาคารจะเท่ากับ 2,160,000 บาท ส่วนที่เพิ่มนั้นเราเรียกกันว่า

“ดอกเบี้ย” ซึ่งเรียกได้ว่าเราจะจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นที่เรายืมมาอีกทีก็ไม่ผิดนัก

ตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อน เวลาที่เราผ่อนจ่ายให้กับธนาคารไปในแต่ละงวดนั้น เงินจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกก็คือ “ชำระดอกเบี้ย” ส่วนที่สองก็คือ “ชำระเงินต้น”

งวดแรกที่เราผ่อนชำระ 6,000 บาทไป โดยที่เราเป็นหนี้ธนาคารอยู่ 1,000,000 บาท เราจะมีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ

1,000,000 x 6% /12 เดือน จะเท่ากับ 5,000 บาท นั่นแปลว่า เงินที่เราจ่ายธนาคารไปทุกเดือนนั้นจะเป็นการชำระ

ดอกเบี้ย 5,000 บาท แล้วชำระคืนเงินต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเอง

ส่วนในเดือนที่ 2 เราก็จ่ายอีก 6,000 บาท ภาระดอกเบี้ยเราจะเหลือ 990,000 x 6%/12 เดือนก็จะเท่ากับ 4,950

บาท แล้วจะไปชำระคืนเงินต้น 1,050 บาท

เราจะเห็นได้ว่าช่วงแรกของการผ่อนชำระเงินกู้บ้าน มากกว่า 70-80% ของเงินผ่อนจะเป็นการชำระคืนดอกเบี้ย

ทั้งหมดเลยทำให้ยอดหนี้รวมที่เราอยู่กับธนาคารนั้นลดไปอย่างช้า ๆ ซึ่งนั่นก็จะทำภาระดอกเบี้ยยิ่งสูงขึ้นไปด้วย

แล้วเราจะผ่อนบ้านยังไง เพื่อให้หนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว?

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ภาระดอกเบี้ยลดลงและทำให้เราปิดหนี้ได้เร็วมากขึ้นนั้นก็คือ “การโปะ” หรือเรียกง่าย ๆ

ว่าการชำระคืนในแต่เดือนให้มากกว่าเงินงวดปกติ หรือกรณีนี้ คือ มากกว่า 6,000 บาทต่อเดือน เพราะเงินที่จ่าย

หรือโปะเพิ่มเข้าไปนั้นจะไปหักเงินต้น 100% ก็จะทำให้ยอดหนี้เราลดลงเร็วมากขึ้น

แล้วก็จะทำให้เราโดนคิดดอกเบี้ยน้อยลง ง่าย ๆ ว่าถ้าเราจ่ายเป็น 2 เท่าจากยอดปกติที่เราคุยกับธนาคารไว้จะช่วย

ทำให้เราผ่อนบ้านหมดภาย 10 ปี จากเดิมที่วางเอาไว้ที่ 30 ปี ซึ่งเร็วขึ้น 20 ปีเลยทีเดียว

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้ภาระดอกเบี้ยเราลดลงได้เป็นอย่างดีเลยก็คือ การทำ รีไฟแนนซ์ (Refinance)” เพราะ

เดี๋ยวนี้เวลาที่เราขอกู้ธนาคารจะมีช่วงที่เรียกว่าช่วงโปรโมชั่น “ดอกเบี้ยต่ำ” ช่วง 2-3 ปีแรก

หลักการก็คือ เมื่อหมดช่วงโปรแล้วเราโดนคิดดอกเบี้ยเต็ม ๆ เมื่อไหร่ ก็ให้เราไปติดต่อธนาคารอื่น ๆ เพื่อขอกู้ใหม่

แล้วนำเงินมาปิดหนี้กับที่เดิมเพื่อให้เราได้ช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำไปเรื่อย ๆ ณ ปัจจุบันดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นจะ

อยู่แถว ๆ 3.5% โดยเฉลี่ย แต่ถ้าหมดช่วงโปรแล้วดอกเบี้ยจะดีดขึ้นไปอยู่แถว ๆ 5-6% นั่นเอง

วิธีการรีไฟแนนซ์ แนะนำว่าทุกคนควรทำ เพราะแค่เราย้ายที่กู้เรื่อย ๆ ก็จะทำให้เราลดภาระดอกเบี้ยได้ด้วยการที่เรา

ผ่อนชำระด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม แต่เราสามารถรักษาช่วงโปรโมชั่นได้ตลอดก็จะช่วยทำให้ผ่อนหมดเร็วขึ้นจาก

เดิม 30 ปี จะเหลือแถว ๆ 20 ปีเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราทั้งโปะ 1 เท่า แถมรีไฟแนนซ์ตลอดจะช่วยทำให้เราผ่อนบ้าน

ภายในระยะ 8-9 ปีเท่านั้น !