ผ่อนกฎกู้ซื้อบ้านมีผลแล้ววันนี้ แบงก์ชาติปรับวงเงินกู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตบแต่งบ้านเพิ่ม10% ลดเงินดาวน์บ้านหลังที่2จาก20%เหลือ 10% มีผลทันทีวันนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ธปท.ได้รับฟังข้อเสนอจากหลายฝ่ายมา

พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการร่วมคือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

เห็นชอบให้ปรับหลักเกณ์สำหรับบ้านหลังแรกราคาต่ำกว่า10ล้านบาท(สัญญา1)สามารถได้เต็มมูลค่า100%และสามารถกู้เพิ่ม

ได้10%สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

ส่วนหลังที่2(สัญญาที่2)วางเงินดาวน์10%หากผ่อนสัญญาที่1มาแล้ว2ปีและวางเงินดาวน์20%หากผ่อนสัญญาที่1มาแล้ว2ปี

เดิมกำหนดระยะเวลา3ปีอย่างไรก็ตามยังไม่เหมาะสมที่จะยกเลิกเพดานLTVสำหรับสัญญากู้ที่2เพราะพบว่ามากกว่าคครึ่งของผู้

กู้ที่ซื้ออาคารชุด2หลังพร้อมกันมีระยะห่างระหว่างการกู้สัญญาที่1และสัญญาที่2ไม่ถึง1ปีสะท้อนว่าเป็นการกู้เพื่อเก็งกำไร

มากกว่าเพื่ออยู่อาศัยจริง

นอกจากนี้ธปท.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนที่ต้องดำรงสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกที่าคาต่ำกว่า10ล้านบาทและการกู้

สร้างบ้านบนที่ดินปลอดภาระเพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้กลุ่มดังกล่าวมากขึ้น ทั้งนี้ การปรับครั้งนี้

จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20มกราคม2563เป็นต้นไป

ส่วนสัญญาที่3ขึ้นไปกำหนดให้วางเงินดาวน์30% ขณะเดียวกันในส่วนที่อยู่อาศัยราคาเกิน10ล้านบาทขึ้นไปสัญญาที่1วางเงิน

ดาวน์10%จากเดิมต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ20%สัญญาที่2วางเงินดาวน์20%และสัญญาที่3ขึ้นไปวางเงินดาวน์30%