เมื่อบ้านคือที่กำบังสุดท้าย จะทำอย่างไรให้มั่นใจว่าทุกคนในครอบครัวจะใช้ชีวิต “ในบ้าน” หลังนี้ได้อย่างปลอดภัย

ไม่มีฝุ่นละอองย่างกรายเข้ามาทำอันตราย แสนสิริมี 5 วิธีดีๆ ที่จะช่วยให้คุณรับมือ “ฝุ่น PM 2.5” ในบ้านด้วยตัว

เองได้ไม่ยาก แค่ต้องทำเลย!

1. ปิดล็อคลงกลอน รอดฝุ่นแน่นอน

หากใครคิดว่าแค่เดินเข้าบ้าน ก็ปลอดภัยหายห่วงจาก

ฝุ่นละออง PM 2.5 ต้องไม่ลืมว่า “หน้าต่างมีหู ประตูมี

ช่อง!” ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 นี้ก็สามารถ

เข้ามาทางช่องเหล่านี้ได้เช่นกัน ทางที่ดีเข้าบ้านแล้ว

ล็อกประตู ปิดหน้าต่าง หมุนบานเกล็ดให้เรียบร้อย

แล้วล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาด บ้านและทุกชีวิตในบ้านก็

จะปลอดภัยจากภัยฝุ่นครั้งนี้ แต่หากจะให้ดีกว่านั้น

กิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรม ลางแจ้งที่ไม่จำเป็น

ก็ควรงดไว้ก่อนชั่วคราว แล้วหัน มาเปลี่ยน

บรรยากาศ ลองทำกิจกรรมเหล่านั้นใน บ้านหรือใน

พื้นที่ปิดกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย

การซ้อมกีฬา หรือแม้แต่การนั่งปิกนิกทานอาหาร

หรือหากจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่

ก็ต้องไม่ลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง

 

2. เก็บบ้านให้เรียบ ฝุ่นหายเกลี้ยง

พรม ผ้าม่าน ฟูก หมอน ที่นอน ผ้าห่ม เบาะรองนั่ง

และเฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยผ้าทั้งหลาย ล้วนเป็นตัวการ

เก็บกักฝุ่นชั้นยอด ที่ทำให้ฝุ่นละอองปกคลุมอยู่ทั่ว

บ้านของคุณไม่หายไปไหน ดังนั้นช่วงนี้ต้องเก็บกวาด

บ้าน รวมทั้งกำจัดฝุ่นจากเฟอร์นิเจอร์และของใช้เหล่า

นี้ให้เรียบเป็นพิเศษ ด้วยการนำไปเคาะฝุ่นให้เกลี้ยง

แบบไม่มีเหลือ นำฝุ่นออกจากบ้านแล้ว ก็อย่าปล่อยให้

คุณผู้ชายใส่รองเท้าย่ำเข้ามาภายในบ้าน หรือปล่อยให้

ลูกตัวน้อยคว้าสิ่งสกปรกมาเล่นในบ้านเด็ดขาด

เพราะสิ่งเหล่านี้นี่เอง ที่จะทำให้ฝุ่นละอองกลับเข้ามา

ขออาศัยในบ้านของคุณอีกได้ง่ายๆ

3. เครื่องฟอกอากาศ เสริมความมั่นใจ

ปิดประตูหน้าต่างแล้ว ทำความสะอาดบ้านแล้ว

ก็อย่าลืมคอยสร้างและรักษาอากาศดีๆ ให้อยู่ในบ้าน

ของคุณไปตลอด เพราะอากาศที่ดีภายในบ้าน

ย่อมหมายถึงสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวที่จะ

ตามมาเช่นกัน วิธีหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการสร้าง

อากาศดีภายในบ้าน นอกจากการทำความสะอาด

บ้านอยู่เสมอแล้ว ก็คือการใช้เครื่องฟอกอากาศ

ที่สามารถช่วยกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคในอากาศได้

เป็นอย่างดี แต่อย่าลืมว่าเครื่องฟอกอากาศเหล่านี้

ก็ต้องหมั่นถอดมาล้างทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ

ด้วย

4. ลดมลภาวะ สร้างด่านป้องกันแรก

จะสู้รบกับฝุ่นละอองได้ ก็ต้องสร้างด่านป้องกัน

ชั้นแรกตั้งแต่หน้าบ้าน รอบบ้าน และระเบียงบ้านของ

คุณเสียก่อน เพราะพื้นที่สีเขียวนี่เองที่จะคอยเป็นด่าน

หน้า ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดจิ๋วในอากาศเอาไว้ ไม่

ลอยไปหาสมาชิกในบ้านได้ ยิ่งพื้นที่ผิวใบมากเท่าไหร่

ยิ่งมั่นใจได้ว่าจะช่วยดักจับฝุ่นได้ดีมากเท่านั้น และแม้

ว่าเดี๋ยวนี้ ตามหมู่บ้านและโครงการต่างๆ จะล้วนมี

การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวส่วนกลางอยู่แล้ว

แต่ถ้ามีด่านป้องกันเพิ่มมาอีกชั้นด้วยมือของเราทุก

คน ฝุ่นละอองขนาดไหนๆ ก็ฝ่าเข้ามาไม่ได้แน่นอน

ร่วมมือกัน ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยง “ฝุ่น”

ลด! ละ! เลิก! ทุกพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดฝุ่น

คือหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะพฤติกรรมการ

เผาขยะกลางแจ้ง การสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นานๆ

หรือกวาดขยะมากองไว้หน้าบ้าน หน้าห้อง และริม

ระเบียง ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ “เราทุกคน” สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ไม่ยาก แต่อย่าลืมว่า ไม่ใช่เพียงที่พัก

อาศัยของเราเท่านั้น ที่เราควรร่วมมือกันรักษาสภาพ

แวดล้อมที่ดี เพื่อรักษาอากาศดีๆ ให้อยู่กับเราทุกคน

ไปนานๆ เพราะพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่สาธารณะเอง

ก็ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน

หากรับมือวิกฤติ ฝุ่น  PM 2.5 ภายในบ้านด้วยวิธีทั้ง 5 นี้แล้ว จะภัยฝุ่นละอองครั้งนี้ ครั้งหน้า หรือครั้งไหน ก็ย่อมบรรเทาลงได้ไม่ยาก

สภาพแวดล้อมและอากาศที่ดี ก็จะกลับคืนมาได้ในเร็ววันแน่นอน  

                                                                                                                                                วิชั่นกรุ๊ป