รื่องอสังหาฯ ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว และใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด ซึ่งไม่ควรมองข้ามเพราะทุกคนย่อมมีที่

อยู่อาศัยฉะนั้นการมีความรู้ติดตัวเรื่องอสังหาฯ เบื้องต้นไว้ถือเป็นเรื่องที่ดี บางคนอาจยังมีความ

สงสัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ว่ามีความต่างกันอย่างไรหรือยังแยกไม่ออก

ระหว่างสองอย่างนี้ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักอสังหาริมทรัพย์ให้มากขึ้น ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย…

อสังหาริมทรัพย์จัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือหากต้องการจะเคลื่อนย้ายหรือ

ทำลายก็ทำได้ยากลำบากนั่นเอง ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่แค่บ้านหรือที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง สำนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารต่างๆ นอกจากนี้ ที่ดิน, ไม้ยืนต้นและทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ หิน

ดิน บึง แม่น้ำหรือแร่ ที่อยู่บนที่ดินนั้นๆ ก็จัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วย

หากผู้ถึงความแตกต่างระหว่างอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์อย่างง่ายๆ ก็คือ อสังหาริมทรัพย์

คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือทำได้ยาก ส่วนสังหาริมทรัพย์ ก็คือทรัพย์สินที่สามารถ

เคลื่อนย้ายหรือพกติดตัวไปไหนมาไหนได้นั่นเอง เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ

และรวมไปถึงสิทธิในสังหาริมทรัพย์ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ก็จัดว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน อีก

หนึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนคือ “มูลค่า” เช่น มูลค่าของรถยนต์จะลดลงเรื่อยๆ ทุกปีเนื่องจากค่าความ

เสื่อม แบบนี้จะจัดเป็นสังหาริมทรัพย์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบ้าน จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี จนค่า

ความเสื่อมเทียบไม่ได้ แบบนี้จะจัดเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง

ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง…

อสังหาริมทรัพย์จะแบ่งประเภทได้จากประโยชน์การใช้สอย โดยจะแบ่งได้หลัก ๆ 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1. อสังหาฯ เพื่อการเกษตร ได้แก่ ไร่ นา สวน หรือที่ดินที่สำหรับทำการเกษตรโดยเฉพาะ

2. อสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย ได้แก่ บ้าน คอนโดฯ ทาวโฮม ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น

3. อสังหาฯ เพื่อการพานิช ได้แก่ ตลาด อาคารสำนักงาน ห้าง โรงแรม เป็นต้น

4. อสังหาฯ เพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงงาน เป็นต้น

5. อสังหาฯ เพื่อการพักผ่อน เช่น รีสอร์ท และโรงแรมตากอากาศเป็นต้น