ในสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับไวรัสระบาดในปัจจุบัน และหลายคนมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานทำให้ต้อง

พบปะคนอื่น ๆ อยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ การโดยสารรถสาธารณะ เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราต้องมีมาตรการป้องกันตัว

เองและทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัส ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีการระบาดถึงระรอกที่ 3 กันแล้ว และดู

เหมือนว่าการระบาดในระรอกที่ 3 นี้จะมีความรุนแรงมากกว่าระรอกที่ผ่านมา เราจึงอยากจะย้ำเตือนเพื่อน ๆ กันอีกครั้งสำหรับ

ขั้นตอนที่ควรต้องทำทุกครั้งก่อนจะเข้าบ้าน เพื่อไม่ให้ตัวเองนำเชื้อไวรัส หรือแม้แต่เชื้อโรคอื่น ๆ เข้าสู่บ้านของเรา และควรจะทำ

ทุกครั้งให้ติดเป็นนิสัยไปเลย เพื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักในครอบครัว จะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นดูกันเลย

1. ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน

เข้าใจว่าในหลาย ๆ บ้านอาจจะชอบเก็บรองเท้าไว้ในบ้าน แต่ในสถานการณ์แบบนี้ เผื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการนำพาเชื้อโรคหรือเชื้อ

ไวรัสเข้าบ้าน ควรทำการถอดรองเท้าไว้ที่หน้าบ้าน หรือก็คือไม่ควรนำรองเท้าเข้าบ้านนั่นเอง หากกลัวว่ารองเท้าจะหายอาจหาตู้

ใส่รองเท้าที่มิดชิดมาตั้งไว้บริเวณหน้าประตูบ้าน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บรองเท้าของเรานั่นเอง

2. ถอดหน้ากากอนามัยทิ้ง

ก่อนเข้าบ้านควรทำการถอดหน้ากากอนามัยที่เราใส่มาทั้งวันทิ้งก่อนเข้ามายังภายในบ้าน โดยถังขยะที่ใช้ทิ้งหน้ากากอนามัยควร

จะมีฝ้าปิดที่มิดชิด เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายได้ ที่สำคัญไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ

3. ล้างมือให้สะอาด

อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือการล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าบ้าน เพราะเราไม่รู้ว่าตอนอยู่ข้างนอกนั้น มือของเราไปจับอะไร

มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นราวจับรถสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีเชื้อไวรัสเกาะอยู่ไหม เพราะฉะนั้นก่อนเข้าบ้านควรล้าง

มือให้สะอาดเสียก่อน

4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราพกติดตัวไปข้างนอกด้วย

นอกจากจะต้องล้างมือให้สะอาดแล้ว ควรเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราพกติดตัวออกไปข้างนอกด้วย เช่น โทรศัพท์มือถือ

กระเป๋า หรือแม้แต่กระเป๋าตังก็ตาม โดยการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดนั่นเอง