ฤดูหนาวถือเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด หรือจะต่อเติมบ้าน โดยเฉพาะการทาสีบ้าน

ใหม่เพราะความชื้นในอากาศน้อยกว่าช่วงอื่นๆ ทำให้สีแห้งเร็ว นอกจากนี้เจ้าของบ้านควรตรวจสอบรายละเอียดเล็กๆ แต่

สำคัญ เช่น การตรวจสอบมิเตอร์ไฟ ว่ามีกระแสไฟรั่วหรือไม่ ตรวจสอบท่อประปาว่ามีท่อรั่วต้องรีบซ่อมแซมหรือไม่ หากจัดการ

เองไม่ได้ควรหาช่าง หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเร่งดำเนินการให้การอยู่อาศัยเป็นได้อย่างราบรื่น

แนะวิธีตรวจเช็คบ้านในหน้าหนาวกับ 6 จุดสำคัญ

1. หลังคา หน้าหนาวนี้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยน

หรือซ่อมแซมหลังคาที่เราสังเกตพบรอยน้ำซึม หรือน้ำรั่ว

จากหน้าฝนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตก ควรรีบ

ปรึกษาช่างทำหลังคาและแก้ไข

2. สภาพสีภายในบ้าน ฤดูฝนที่ผ่านมาเราอาจจะมีปัญหาสีเสียหาย สีลอก สีไม่สม่ำเสมอ โป่งพองลอกล่อนในจุดต่างๆ ถือเป็น

ช่วงที่เหมาะมากในการซ่อมแซมและทาสีใหม่ทั้งสีผนัง และสีฝ้าเพดานภายในบ้าน

3. ต้นไม้ หรือสนามหญ้า แสงแดดจากดวงอาทิตย์ในเวลา

กลางวันและอากาศแล้งชื้น ทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาง่าย ต้นไม้ที่

แห้งซึ่งสามารถเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี อาจก่อให้เกิดเหตุเพลิง

ไหม้ ดังนั้นควรหมั่นดูแลรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัดกิ่ง

ไม้ที่แห้งทิ้ง เพราะหากถูกลมพัดหักโค่นอาจทำให้เกิดความ

เสียหายกับหลังคา ตัวบ้าน สิ่งของ หรือเป็นอันตรายกับคน

ที่อยู่ภายในบ้านได้

4. สภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และถังดับเพลิง ตรวจสอบว่ายังอยู่ในสภาพปรกติและพร้อมใช้งานหรือไม่ เพราะฤดูนี้เป็น

ช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากที่สุด

5. การจัดระเบียบภายในบ้าน จัดวางสิ่งของเพื่อไม่ให้ขวางทางเดิน และกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น เสื้อผ้าเก่า

หนังสือพิมพ์ ไม้ขีดไฟ เพราะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว

6. การต่อเติมห้องใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการกั้นห้องสำหรับคุณปู่ หรือคุณย่าที่ต้องย้ายห้องนอนลงมาจากชั้นบน เลือกใช้ระบบผนัง

ยิปซัมตราช้าง มากั้นห้องซึ่งเสร็จไวภายใน 3-7 วัน พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันใจ